1 Answer

askguru expert
โดยปรกติแล้วหลักในการพิจารณาสินเชื่อเวลาเรากู้ซื้อบ้านคือ ธนาคารจะประเมิน รายได้ ต่อ ภาระหนี้สินปัจจุบัน
ดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้ เรามีหนี้สินต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากๆอาจจะไม่ต้องปิดหนี้อะไรเลยก็กู้ได้ครับ
แต่แน่นอนว่าการปิดหนี้ที่เรามีบางส่วนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้ให้ผ่านและได้วงเงินสูงมากขึ้นด้วยครับ

ตอบโดย Guru Living อ่านเพิ่มเติม
0