1 Answer

askguru expert
หากเป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อกับธนาคารได้นะครับ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของประกาศในหน้าประกาศได้เลยครับ อ่านเพิ่มเติม
0