1 Answer

askguru expert
ต้องดู วัตถุประสงค์ ในการกู้ครับว่าเราต้องการเงินไปทำอะไร

ต้องการเงินก้อนไปหมุน --> สินเชื่อส่วนบุคคล / Social Banking / online ... 

เงินก้อนทำธุรกิจ ---> สินเชื่อธุรกิจ
หรือถ้ามีบ้าน/คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อยู่ก็สามารถใช้สินเชื่อพวก "บ้านแลกเงิน" ได้ครับซึ่งดอกเบี้ยจะถูกกว่า 2 แบบด้านบน อ่านเพิ่มเติม
0