2 Answers

askguru expert
askguru expert
โดยส่วนมากธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำของลูกค้าที่จะมาขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปครับแต่นอนคำว่ามีบางธนาคารเหมือนกันที่กำหนดรายได้สูงกว่านั้น 20,000 บาทถึง 30,000 บาทขึ้นไปก็มีครับ

แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มที่รายได้น้อยกว่านั้นก็อาจจะต้องแนะนำลองไปสอบถามธนาคารรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินนะครับเพราะส่วนมากเขาก็จะมีโครงการที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มรายได้น้อยที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเงินเดือนเริ่มต้นอาจจะไม่ต้องถึง 15000 บาทครับ อ่านเพิ่มเติม
0