1 Answer

askguru expert
หากเป็นการกู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สามารถยื่นกู้กับธนาคารได้นะครับ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของประกาศในหน้าประกาศได้เลยครับผม อ่านเพิ่มเติม
0