2 Answers

askguru expert
สถาบันทางการเงินส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้กู้ที่ 15,000 บาทต่อเดือนครับ

ส่วนขั้นตอนการกู้สามารถศึกษาข้อมูลได้จากที่นี่อีกทีเลยครับผม : https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/7-ขั้นตอนเตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน-คอนโด-6804 อ่านเพิ่มเติม
0
askguru expert
โดยส่วนมากธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำของลูกค้าอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไปครับ
ดังนั้นถ้ารายได้ 9,000 อาจจะต้องลองไปสอบถามธนาคารรัฐเพราะส่วนมากธนาคารรัฐ
จะมีเงื่อนไขพิเศษในการช่วยลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้น้อยครับ
และต้องดูเรื่องภาระหนี้สินปัจจุบันประกอบด้วยนะครับ อ่านเพิ่มเติม
0