1 Answer

Pranee (คุณนีนี่)
ฝากขายบ้าน/ที่ดิน Central Home Propertyค่ะ ทางบริษัทจะทำอะไรให้บ้าง
#ทางบริษัททำอะไรให้บ้าง
1.ลงป้ายโฆษณา 3-5 กิโลเมตรรอบทรัพย์สิ้น
2.ลงเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่เกี่ยวการขายบ้านที่ดิน ลงเว็บไซต์ ประมาณ 70 เว๊บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชั้นนำของตลาด
3.วิเคราะห์ราคาขายของตลาด ไป
4.คำนวนค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดิน
5.ยื่นสินเชื่อ ธนาคารให้ผู้ซื้อ
6.อำนวยความสะดวกเรื่องการ. โอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
7.ดูแลการเปลี่ยนชื่อ น้ำ ไฟฟ้า
เราคิดค่าธรรมเนียมกรณีคอนโดต่ำกว่า1ล้าน 40000 บาทหลังการขาย (ไม่มีบวกเพิ่ม)*ขายไม่ได้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายย้อนหลัง*
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะขาย หน้า-หลัง
2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะขาย
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นี 0960137052  อ่านเพิ่มเติม
0