1 Answer

askguru expert
ขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเงินแต่ละแห่งครับ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเอกสารครบถ้วน ไม่มีปัญหาอะไร ปกติจะรอผลอนุมัติประมาณ 7-14 วันทำการครับ

หากสงสัยว่าการยื่นกู้สินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้การขอสินเชื่อใช้ระยะเวลานาน สามารถดูข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อได้ที่นี่เพิ่มเติมเลยครับ : https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/เตรียมตัวก่อนซื้อ/เตรียมเอกสารให้พร้อม-ขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก-4363 อ่านเพิ่มเติม
0