1 Answer

askguru expert
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเบอร์ติดต่อเจ้าของประกาศได้เลยครับ : https://www.ddproperty.com/property/a01666-ให้เช่า-ลุมพินี-วิลล์-ประชาชื่น-พงษ์เพชร-2-6-800บาท-พร้อมเข้าอยู่-ให้เช่า-9212307 อ่านเพิ่มเติม
0