1 Answer

askguru expert
ขออนุญาตฝากบทความเกี่ยวกับการเลือกคอนโดฯ บนผังตามฮวงจุ้ย ไว้ด้วยนะครับ เผื่อจะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจอื่น ๆ นอกจากหมายเลขห้องครับ : https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/เลือกคอนโดฯ-บนผังตามฮวง-5321 อ่านเพิ่มเติม