1 Answer

askguru expert
เงินเดือน 18,000 ส่วนมากก็จะถึงเกณขั้นต่ำที่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารต่างๆได้แล้วครับ
แต่นอกเหนือจากรายได้ ธนาคารจะคำนวน "ภาระหนี้สิน" ของเราประกอบการขอสินเชื่อด้วยครับเช่น
ธนาคารส่วนมากจะกำหนดไม่ให้เรามีหนี้สินเกิน 40% ของรายได้
ดังนั้นต้องกลับมาดูครับว่า
รายได้ - ค่าใช้จ่ายเรา พอจะผ่อนบ้านในราคาที่ต้องการไหวไหม
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า เว็บบอร์ด DDProperty นะครับ อ่านเพิ่มเติม
0