1 Answer

askguru expert
สำหรับเงินเดือน 9k ถ้าอยากจะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านอาจจจะต้องขอสินเชื่อกับธนาคารรัฐอย่างเช่น ธอส,ออมสิน ครับ
เพราะส่วนมากธนาคารรัฐเขาจะมีเงื่อนไขพิเศษหรือโปรสินเชื่อพิเศษที่ช่วยให้กลุ่มรายได้ไม่เกิน 15k จอสินเชื่อได้ครับ
แต่ถ้าเป็น ธ เอกชนส่วนมากจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้ที่ 15k ++ ครับ อ่านเพิ่มเติม
0