1 Answer

askguru expert
สวัสดีค่ะเจ้าของโพสต์ การวางเงินดาวน์ ในกรณีเช่าซื้ออสังหาฯ ขึ้นอยู่กับตกลงกับผู้ขายค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะวางเงินดาวน์ 5-20% โดยเราแนะนำให้วางเงินดาวน์เยอะที่สุดเท่าที่จะจะทำได้ เพื่อช่วยลดดอกเบี้ยในระยะยาวค่ะ อ่านเพิ่มเติม
0