1 Answer

askguru expert
ไม่แน่ใจว่าคุณเจ้าของคำถามต้องการข้อมูลโฉนดด้านไหน ดังนั้นทาง DDproperty ขออนุญาตฝากบทความเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนด หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ห้องชุด รูปแบบต่าง ๆ ไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย : https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/รู้จักเอกสารสิทธิที่ดิน-4305 อ่านเพิ่มเติม
0