22 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ในทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
3
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿880,000
 • 4000 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿220 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿2,200,000
 • 7200 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿306 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿650,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿406 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿1,950,000
 • 5232 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 งาน 8 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿373 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿780,000
 • 2572 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 43 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿303 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿23,000,000
 • 24400 ตร.ม. / 15 ไร่ 1 งาน (ที่ดิน)
 • ฿943 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿3,162,500
 • 9200 ตร.ม. / 5 ไร่ 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿344 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿880,000
 • 3220 ตร.ม. / 2 ไร่ 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿273 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿1,550,000
 • 5600 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿277 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿1,800,000
 • 4120 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿437 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿1,250,000
 • 3988 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 97 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿313 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿3,900,000
 • 4800 ตร.ม. / 3 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿812 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿690,000
 • 1712 ตร.ม. / 1 ไร่ 28 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿403 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿2,800,000
 • 8520 ตร.ม. / 5 ไร่ 1 งาน 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿329 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿20,000,000
 • 24400 ตร.ม. / 15 ไร่ 1 งาน (ที่ดิน)
 • ฿820 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿880,000
 • 2108 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 27 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿417 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿1,290,000
 • 3988 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 97 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿323 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿1,490,000
 • 5020 ตร.ม. / 3 ไร่ 55 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿297 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿850,000
 • 3392 ตร.ม. / 2 ไร่ 48 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿251 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งปี้, แม่วาง, เชียงใหม่

 • ฿770,000
 • 1620 ตร.ม. / 1 ไร่ 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿475 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์