The Clover ทองหล่อ (เดอะ โคลเวอร์ ทองหล่อ เรสซิเดนซ์) ประกาศให้เช่า 126 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้การยืนยันตัวตน NEW
เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและ ปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด เราจึงให้ เอเจนท์ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและข้อมูล การติดต่อ
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿416.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
8 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,000 /เดือน
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿304.35 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
8 ชั่วโมง
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿21,000 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿466.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
9 ชั่วโมง
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
16 ชั่วโมง
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 2 2
 • 76 ตร.ม.
 • ฿657.89 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
19 ชั่วโมง
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 2 2
 • 76 ตร.ม.
 • ฿657.89 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
19 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿382.98 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
21 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿444.44 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 2 2
 • 71 ตร.ม.
 • ฿422.54 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿486.49 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿23,000 /เดือน
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿13,000 /เดือน
 • 1 1
 • 38 ตร.ม.
 • ฿342.11 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,000 /เดือน
 • 2 2
 • 73 ตร.ม.
 • ฿506.85 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿594.59 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿406.98 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿416.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 2 2
 • 71 ตร.ม.
 • ฿422.54 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน
Viewed

- ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿416.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
2 วัน