The Line Wongsawang ประกาศให้เช่า 57 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
6 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿9,500 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿271.43 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน
Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿11,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿343.75 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿390.62 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿11,000 /เดือน
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿379.31 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
4 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿13,500 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿421.88 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿21,000 /เดือน
 • 2 2
 • 55 ตร.ม.
 • ฿381.82 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
5 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
6 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
6 วัน
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿11,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿366.67 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

1333/1 ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 2 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿423.08 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง PP14 MRT วงศ์สว่าง
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 สัปดาห์