Wish Signature Midtown Siam ประกาศให้เช่า 1038 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿588.24 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน
Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿514.29 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿19,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿542.86 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿666.67 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿607.14 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 35 ตร.ม.
 • ฿485.71 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿851.06 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿666.67 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿529.41 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿24,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿705.88 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿26,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿742.86 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿666.67 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿19,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿542.86 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 2
 • 47 ตร.ม.
 • ฿851.06 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿735.29 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿740.74 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 2 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿638.30 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนเพชรบุรี (ติดซ.เพชรบุรี 20) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿24,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿727.27 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง N1 BTS ราชเทวี
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 ชั่วโมง