61 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในจตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
3
Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 200 ตร.ม.
 • ฿750.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿73,830 /เดือน
 • 107 ตร.ม.
 • ฿690.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿229,770 /เดือน
 • 333 ตร.ม.
 • ฿690.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿456,780 /เดือน
 • 662 ตร.ม.
 • ฿690.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿913,560 /เดือน
 • 1374 ตร.ม.
 • ฿664.89 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (380 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿1,250.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยะิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿36,000 /เดือน
 • 30 ตร.ม.
 • ฿1,200.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (350 ม.) ถึง N9 BTS ห้าแยกลาดพร้าว
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (560 ม.) ถึง BL14 MRT พหลโยธิน
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿24,000 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿1,200.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿10,890 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿544.50 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿16,390 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿819.50 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿10,390 /เดือน
 • 7 ตร.ม.
 • ฿1,484.29 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (290 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿17,290 /เดือน
 • 11 ตร.ม.
 • ฿1,576.12 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿18,350 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿917.50 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿51,890 /เดือน
 • 32 ตร.ม.
 • ฿1,642.61 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿14,090 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿704.50 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿14,690 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿734.50 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (300 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿9,000 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿450.00 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (240 ม.) ถึง N10 BTS พหลโยธิน 24
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง