66 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในสำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
3
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿99,000 /เดือน
 • 256 ตร.ม.
 • ฿386.72 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 300 ตร.ม.
 • ฿116.67 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สุขุมวิท, สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿20,590 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿1,029.50 / ตารางเมตร
 • 0 นาที (30 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สุขุมวิท, สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿24,590 /เดือน
 • 30 ตร.ม.
 • ฿819.67 / ตารางเมตร
 • 0 นาที (30 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สุขุมวิท, สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿28,590 /เดือน
 • 35 ตร.ม.
 • ฿816.86 / ตารางเมตร
 • 0 นาที (30 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สุขุมวิท, สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿36,590 /เดือน
 • 45 ตร.ม.
 • ฿813.11 / ตารางเมตร
 • 0 นาที (30 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สุขุมวิท, สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿45,590 /เดือน
 • 50 ตร.ม.
 • ฿911.80 / ตารางเมตร
 • 0 นาที (30 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿1,000.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (50 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สุขุมวิท, สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿14,990 /เดือน
 • 11 ตร.ม.
 • ฿1,362.73 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿22,190 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿1,109.50 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (60 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿30,090 /เดือน
 • 24 ตร.ม.
 • ฿1,253.75 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (40 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿30,480 /เดือน
 • 23 ตร.ม.
 • ฿1,338.60 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (50 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿5,190 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿259.50 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (50 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿8,990 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿449.50 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (60 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 25 ตร.ม.
 • ฿1,200.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (40 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿12,090 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿604.50 / ตารางเมตร
 • 0 นาที (30 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿9,000 /เดือน
 • 7 ตร.ม.
 • ฿1,285.71 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (40 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สุขุมวิท, สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿10,290 /เดือน
 • 7 ตร.ม.
 • ฿1,470.00 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (80 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿12,990 /เดือน
 • 20 ตร.ม.
 • ฿649.50 / ตารางเมตร
 • 1 นาที (70 ม.) ถึง E15 BTS สำโรง
 • สำนักงาน
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง