Supalai Icon Sathorn : ศุภาลัย ไอคอน สาทร ประกาศขาย 29 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿22,390,000
 • 2 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿244,699 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
2 วัน
Viewed

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿22,900,000
 • 3 3
 • 111 ตร.ม.
 • ฿206,306 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
3 วัน
โครงการใหม่ Viewed

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿10,450,000 - ฿18,120,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม. - 61 sqm
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
14 ชั่วโมง
Viewed

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿24,500,000
 • 3 2
 • 101 ตร.ม.
 • ฿242,574 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
17 ชั่วโมง

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿12,390,000
 • 1 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿229,444 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿16,850,000
 • 2 2
 • 60 ตร.ม.
 • ฿280,833 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿18,240,000
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿255,105 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿27,790,000
 • 3 3
 • 111 ตร.ม.
 • ฿250,360 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿34,620,000
 • 3 3
 • 129 ตร.ม.
 • ฿268,372 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿55,520,000
 • 3 3
 • 189 ตร.ม.
 • ฿293,757 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿42,590,000
 • 3 3
 • 144 ตร.ม.
 • ฿295,764 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿50,920,000
 • 3 3
 • 166 ตร.ม.
 • ฿307,674 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿104,220,000
 • 3 3
 • 343 ตร.ม.
 • ฿303,848 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿63,060,000
 • 4 4
 • 207 ตร.ม.
 • ฿305,375 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿72,040,000
 • 3 3
 • 234 ตร.ม.
 • ฿307,863 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿41,130,000
 • 3 3
 • 134 ตร.ม.
 • ฿306,940 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿38,900,000
 • 3 3
 • 125 ตร.ม.
 • ฿312,450 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿70,410,000
 • 4 4
 • 223 ตร.ม.
 • ฿316,449 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿10,000,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿227,273 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2023
1 สัปดาห์