30 ผลการค้นหา ประกาศขายคอนโด ที่ Supalai Icon Sathorn : ศุภาลัย ไอคอน สาทร สร้างการแจ้งเตือน.

1
องค์กร Viewed
 • ฿16,800,000
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿234,965 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿23,684,000
 • 2 2
 • 76 ตร.ม.
 • ฿311,632 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
6 วัน
องค์กร Viewed

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿16,800,000
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿233,333 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,500,000
 • 2 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿224,044 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
6 วัน
องค์กร Viewed

ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿21,110,000
 • 2 2
 • 91 ตร.ม.
 • ฿231,978 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (600 ม.) ถึง BL26 MRT สีลม
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿72,000,000
 • 4 4
 • 408 ตร.ม.
 • ฿176,471 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿15,000,000
 • 2 2
 • 95 ตร.ม.
 • ฿157,895 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿38,000,000
 • 3 3
 • 198 ตร.ม.
 • ฿191,919 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿32,900,000
 • 3 4
 • 197 ตร.ม.
 • ฿167,005 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿32,000,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿160,000 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿15,225,000
 • 2 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿165,489 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿135,000,000
 • 4 4
 • 545 ตร.ม.
 • ฿247,706 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿32,000,000
 • 3 3
 • 198 ตร.ม.
 • ฿161,616 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿17,000,000
 • 2 2
 • 102 ตร.ม.
 • ฿166,667 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿60,000,000
 • 4 4
 • 365 ตร.ม.
 • ฿164,384 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿129,000,000
 • 4 6
 • 544 ตร.ม.
 • ฿237,132 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿35,000,000
 • 3 3
 • 197 ตร.ม.
 • ฿177,665 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿29,500,000
 • 3 4
 • 192 ตร.ม.
 • ฿153,646 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿16,500,000
 • 2 2
 • 93 ตร.ม.
 • ฿177,419 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿18,000,000
 • 2 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿187,500 / ตารางเมตร
 • 3 นาที (190 ม.) ถึง BL37 MRT บางแค
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2024
2 สัปดาห์