The Room Rama 4 ประกาศขาย 28 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,200,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿158,625 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿9,200,000
 • 1 1
 • 56 ตร.ม.
 • ฿165,378 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,000,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿183,276 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
5 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿15,700,000
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿197,459 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,900,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿174,047 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
6 วัน

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,400,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿164,444 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿6,700,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿145,652 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,210,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿160,222 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • 79 ตร.ม.
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿188,889 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,700,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿167,391 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,400,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿164,444 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿14,900,000
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿186,483 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,255,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿161,222 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿184,783 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿13,990,000
 • 2 2
 • 79 ตร.ม.
 • ฿176,887 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,200,000
 • สตูดิโอ
 • 45 ตร.ม.
 • ฿158,625 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

777 ถนนพระราม 4, รองเมือง, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿7,200,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿160,000 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (650 ม.) ถึง BL28 MRT หัวลำโพง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
3 สัปดาห์