124 ผลการค้นหา ประกาศขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ในนครราชสีมา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
  • ฿12,500,000
  • 1008 ตร.ม.
  • ฿12,401 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

หนองบัวศาลา, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

  • ฿2,100,000
  • 76 ตร.ม.
  • ฿27,632 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
  • ฿3,080,000
  • 240 ตร.ม.
  • ฿12,833 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
  • ฿2,860,000
  • 200 ตร.ม.
  • ฿14,300 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
21 ชั่วโมง
Viewed

ถนน สืบสิริ, ธงชัยเหนือ, ปักธงชัย, นครราชสีมา

  • ฿8,000,000
  • 300 ตร.ม.
  • ฿26,667 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
22 ชั่วโมง
Viewed
  • ฿3,800,000
  • 240 ตร.ม.
  • ฿15,833 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
22 ชั่วโมง
Viewed

สุรนารี, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

  • ฿3,500,000
  • 200 ตร.ม.
  • ฿17,500 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
22 ชั่วโมง
Viewed
  • ฿15,900,000
  • 238 ตร.ม.
  • ฿66,807 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
  • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

สุรนารี, ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

  • ฿18,000,000
  • 504 ตร.ม.
  • ฿35,714 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
  • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
  • ฿2,100,000
  • 65 ตร.ม.
  • ฿32,209 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed
  • ฿5,500,000
  • 80 ตร.ม.
  • ฿68,750 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed

บ้านโคกเห็ดไคล, ธงชัยเหนือ, ปักธงชัย, นครราชสีมา

  • ฿2,950,000
  • 96 ตร.ม.
  • ฿30,729 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
  • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

จอมพล, ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

  • ฿100,000,000
  • 20 ตร.ม.
  • ฿5,000,000 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
  • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
  • ฿4,070,000
  • 240 ตร.ม.
  • ฿16,958 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed

หลังโรงพยาบาลมหาราชฯ, ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

  • ฿4,500,000
  • 20 ตร.ม.
  • ฿225,000 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
  • ขายขาด
2 วัน
Viewed

มิตรภาพ, หนองจะบก, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

  • ฿20,000,000
  • 160 ตร.ม.
  • ฿125,000 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
  • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
  • ฿5,060,000
  • 264 ตร.ม.
  • ฿19,167 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน
องค์กร Viewed
  • ฿2,970,000
  • 264 ตร.ม.
  • ฿11,250 / ตารางเมตร
  • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน