34 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์ ในอ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 4 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿27,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 4 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿27,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,650,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿28,077 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,650,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿28,077 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,650,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿28,077 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,650,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿28,077 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed

188/39 ราชพฤกษ์, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿2,800,000
 • 3 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿34,146 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿23,077 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,890,000
 • 3 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿22,231 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 วัน
องค์กร Viewed

7 ราชพฤกษ์, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿3,550,000
 • 3 2
 • 189 ตร.ม. / 47 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 วัน
Viewed

ราชพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿3,300,000
 • 3 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿25,385 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,890,000
 • 3 2
 • 114 ตร.ม.
 • ฿25,351 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿2,890,000
 • 3 2
 • 114 ตร.ม.
 • ฿25,351 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿2,590,000
 • 3 2
 • 112 ตร.ม.
 • ฿23,125 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

10/4 ราชพฤกษ์, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿3,600,000
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000
 • 3 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿109 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿2,690,000
 • 3 2
 • 132 ตร.ม.
 • ฿20,379 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿3,600,000
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿3,150,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿24,231 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 สัปดาห์