782 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์ ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿3,400,000
 • 3 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿47,222 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
34 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000
 • 2 2
 • 60 ตร.ม.
 • ฿50,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
35 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,900,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿72,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
35 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 3 3
 • 84 ตร.ม.
 • ฿41,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
35 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿18,333 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
35 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿1,850,000
 • 8 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿18,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
43 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 2 2
 • 30 ตร.ม.
 • ฿50,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
44 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,600,000
 • 2 3
 • 91 ตร.ม.
 • ฿28,571 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,250,000
 • 4 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿25,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,590,000
 • 3 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿17,283 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 128 ตร.ม.
 • ฿19,531 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,200,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿41,333 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,700,000
 • 3 3
 • 92 ตร.ม.
 • ฿29,348 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,990,000
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿19,900 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,900,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿17,593 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,950,000
 • 3 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿27,857 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 3 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿33,333 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,200,000
 • 3 3
 • 75 ตร.ม.
 • ฿42,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,700,000
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿21,250 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 ชั่วโมง