507 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์ ในเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿2,750,000
 • 2 3
 • 134 ตร.ม.
 • ฿20,477 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,000,000
 • 3 4
 • 151 ตร.ม.
 • ฿26,525 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿14,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,650,000
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿25,781 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,750,000
 • 2 3
 • 114 ตร.ม.
 • ฿24,123 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,850,000
 • 2 2
 • 88 ตร.ม.
 • ฿32,386 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,790,000
 • 3 2
 • 132 ตร.ม.
 • ฿21,136 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 84 ตร.ม.
 • ฿29,762 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 2 2
 • 102 ตร.ม.
 • ฿14,706 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,100,000
 • 3 2
 • 132 ตร.ม.
 • ฿23,485 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,500,000
 • 3 3
 • 108 ตร.ม.
 • ฿50,926 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000,000
 • 3 3
 • 88 ตร.ม.
 • ฿56,818 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿23,438 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿35,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,350,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿32,143 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,590,000
 • 2 2
 • 95 ตร.ม.
 • ฿16,737 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,200,000
 • 2 2
 • 84 ตร.ม.
 • ฿38,095 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,900,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿17,593 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,750,000
 • 2 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿28,646 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
14 ชั่วโมง