319 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์ ในเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿1,750,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿25,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
28 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿22,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
30 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,850,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿14,250 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
30 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,990,000
 • 3 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿29,900 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,000,000
 • 3 4
 • 151 ตร.ม.
 • ฿26,525 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,450,000
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿20,417 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,000,000
 • 3 4
 • 120 ตร.ม.
 • ฿33,333 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 84 ตร.ม.
 • ฿29,762 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿14,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,750,000
 • 2 3
 • 114 ตร.ม.
 • ฿24,123 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿33,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,800,000
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿37,000,000
 • 10 9
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿37,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,650,000
 • 2 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿17,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,800,000
 • 3 4
 • 252 ตร.ม.
 • ฿23,016 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,530,000
 • 4 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿28,111 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 3 2
 • 93 ตร.ม.
 • ฿35,484 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000
 • 2 3
 • 92 ตร.ม.
 • ฿32,609 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,990,000
 • 2 3
 • 53 ตร.ม.
 • ฿37,547 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง