263 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์ ในเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿47,143 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿4,290,000
 • 3 3
 • 88 ตร.ม.
 • ฿48,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,890,000
 • 2 3
 • 88 ตร.ม.
 • ฿21,477 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

Big C ดอนจั่น Big C ดอนจั่น, ท่าศาลา, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿3,490,000
 • 3 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿48,472 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,700,000
 • 3 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿40,217 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,300,000
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿28,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,800,000
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿48,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,900,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿29,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,000,000
 • 3 4
 • 151 ตร.ม.
 • ฿26,525 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,250,000
 • 4 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿25,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,600,000
 • 2 2
 • 128 ตร.ม.
 • ฿12,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,000,000
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿112,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,200,000
 • 3 4
 • 116 ตร.ม.
 • ฿27,586 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,600,000
 • 3 2
 • 168 ตร.ม.
 • ฿15,476 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,260,000
 • 3 4
 • 108 ตร.ม.
 • ฿39,444 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

หนองป่าครั่ง, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿3,500,000
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿29,167 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
18 ชั่วโมง