1,058 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน, ราคาต่ำกว่า ฿ 500,000 ในประเทศไทย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿400,000
 • 280 ตร.ม. / 70 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,429 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿450,000
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿978 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿450,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿380,000
 • 216 ตร.ม. / 54 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,759 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿292,500
 • 260 ตร.ม. / 65 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿279,999
 • 1200 ตร.ม. / 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿233 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿169,999
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿212 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000
 • 4 ตร.ม. / 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿350,000
 • 1000 ตร.ม. / 2 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿350 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿490,000
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿613 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿400,000
 • 200 ตร.ม. / 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง