85 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในชุมพร สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿26,000,000
 • 6896 ตร.ม. / 4 ไร่ 1 งาน 24 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,770 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
17 ชั่วโมง
Viewed

บางมะพร้าว, หลังสวน, ชุมพร

 • ฿85,000,000
 • 86400 ตร.ม. / 54 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿984 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
19 ชั่วโมง
Viewed

ชุมโค, ปะทิว, ชุมพร

 • ฿35,000,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿4,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿450,000
 • 4856 ตร.ม. / 3 ไร่ 14 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿93 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,000,000
 • 392 ตร.ม. / 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,551 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿938 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿500,000
 • 200 ตร.ม. / 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿21,489,000
 • 71600 ตร.ม. / 44 ไร่ 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿300 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,280,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿285 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,890,000
 • 2936 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿644 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,800,000
 • 2736 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 84 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,023 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿500,000
 • 192 ตร.ม. / 48 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,604 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿500,000
 • 28800 ตร.ม. / 18 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿17 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿500,000,000
 • 800000 ตร.ม. / 500 ไร่ 0 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,400,000
 • 5780 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 45 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,280 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,000,000
 • 14308 ตร.ม. / 8 ไร่ 3 งาน 77 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿559 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,000,000
 • 8568 ตร.ม. / 5 ไร่ 1 งาน 42 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿934 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed
 • ฿1,500,000
 • 200 ตร.ม. / 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿26,000,000
 • 6988 ตร.ม. / 4 ไร่ 1 งาน 47 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,721 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน