576 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในนครปฐม สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿270,000,000
 • 43200 ตร.ม. / 27 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿6,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,500,000
 • 1200 ตร.ม. / 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿4,583 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,680,000
 • 1736 ตร.ม. / 1 ไร่ 34 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,000,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿21,735,000
 • 2484 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 21 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000,000
 • 3628 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 7 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,205 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,400,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿110,000,000
 • 17200 ตร.ม. / 10 ไร่ 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿6,395 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,680,000
 • 1736 ตร.ม. / 1 ไร่ 34 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,400,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
11 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿23,000,000
 • 4312 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 78 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,334 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,685,000
 • 476 ตร.ม. / 1 งาน 19 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14,044 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿12,800,000
 • 704 ตร.ม. / 1 งาน 76 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿18,182 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿250,000,000
 • 7864 ตร.ม. / 4 ไร่ 3 งาน 66 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31,790 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
15 ชั่วโมง
Viewed

ทัพหลวง, เมืองนครปฐม, นครปฐม

 • ฿14,000,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
16 ชั่วโมง