187 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในบางเสาธง, สมุทรปราการ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿99,000,000
 • 80348 ตร.ม. / 50 ไร่ 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,232 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
31 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿99,000,000
 • 80348 ตร.ม. / 50 ไร่ 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,232 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
40 นาที
องค์กร Viewed
 • 12800 ตร.ม. / 7 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿90,000,000
 • 12800 ตร.ม. / 7 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,031 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,800,000
 • 1584 ตร.ม. / 3 งาน 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,556 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿24,000,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿130,000,000
 • 21060 ตร.ม. / 13 ไร่ 65 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,173 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿986,000,000
 • 232000 ตร.ม. / 144 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ศีรษะจรเข้น้อย, บางเสาธง, สมุทรปราการ

 • ฿25,000,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนน คลองด่าน-บางพลี, บางเสาธง, บางเสาธง, สมุทรปราการ

 • ฿403,770,000
 • 76004 ตร.ม. / 47 ไร่ 2 งาน 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,312 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿95,500,000
 • 3600 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน (ที่ดิน)
 • ฿26,528 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ลาดกระบัง, ศีรษะจรเข้น้อย, บางเสาธง, สมุทรปราการ

 • ฿14,000,000
 • 1808 ตร.ม. / 1 ไร่ 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,743 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿26,000,000
 • 2881 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,025 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,000,000
 • 2881 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,637 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางเสาธง, บางเสาธง, สมุทรปราการ

 • ฿350,000,000
 • 56000 ตร.ม. / 34 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
 • ฿47,000,000
 • 6552 ตร.ม. / 4 ไร่ 38 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,173 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed
 • ฿24,075,000
 • 3852 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 63 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

171 หมู่ที่ 17 Bang Na-Trat Road, บางเสาธง, บางเสาธง, สมุทรปราการ

 • ฿203,940,000
 • 27192 ตร.ม. / 16 ไร่ 3 งาน 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

171 หมู่ที่ 17 Bang Na-Trat Road, บางเสาธง, บางเสาธง, สมุทรปราการ

 • ฿48,200,000
 • 3856 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 64 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿44,760,000
 • 5968 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 92 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน