88 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในบ้านฉาง, ระยอง สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿91,837,000
 • 36732 ตร.ม. / 22 ไร่ 3 งาน 83 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿24,000,000
 • 3585 ตร.ม. / 2 ไร่ 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,694 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000
 • 1000 ตร.ม. / 2 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed
 • ฿7,000,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,188 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,760,000,000
 • 140800 ตร.ม. / 88 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿12,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000,000
 • 916 ตร.ม. / 2 งาน 29 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,825 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 408 ตร.ม. / 1 งาน 2 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,882 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000,000
 • 4079 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 20 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,716 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,500,000
 • 1916 ตร.ม. / 1 ไร่ 79 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,914 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,200,000
 • 848 ตร.ม. / 2 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,953 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,600,000
 • 620 ตร.ม. / 1 งาน 55 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,581 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,900,000
 • 652 ตร.ม. / 1 งาน 63 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,515 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,760,000,000
 • 140800 ตร.ม. / 88 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿12,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 1972 ตร.ม. / 1 ไร่ 93 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,677 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,290,000
 • 304 ตร.ม. / 76 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,533 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,790,000
 • 168 ตร.ม. / 42 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,655 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 864 ตร.ม. / 2 งาน 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,818 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน