43 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในบ้านฉาง, บ้านฉาง, ระยอง สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿1,600,000
 • 620 ตร.ม. / 1 งาน 55 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,581 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,500,000
 • 1916 ตร.ม. / 1 ไร่ 79 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,914 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000,000
 • 4079 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 20 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,716 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 408 ตร.ม. / 1 งาน 2 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,882 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000,000
 • 916 ตร.ม. / 2 งาน 29 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,825 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿749,712,500
 • 239908 ตร.ม. / 149 ไร่ 3 งาน 77 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,200,000
 • 848 ตร.ม. / 2 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,953 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿1,700,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿212 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 11284 ตร.ม. / 7 ไร่ 21 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿195 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,000,000
 • 276 ตร.ม. / 69 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,628 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 1972 ตร.ม. / 1 ไร่ 93 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,677 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,245,000,000
 • 398400 ตร.ม. / 249 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,063 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000,000
 • 8984 ตร.ม. / 5 ไร่ 2 งาน 46 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,226 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน