37 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿4,400,000
 • 420 ตร.ม. / 1 งาน 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,476 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿555,000,000
 • 59200 ตร.ม. / 37 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿9,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿35,900,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿22,438 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿448,500,000
 • 7176 ตร.ม. / 4 ไร่ 1 งาน 94 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿62,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿488,000,000
 • 7996 ตร.ม. / 4 ไร่ 3 งาน 99 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿61,031 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿89,000,000
 • 2792 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31,877 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,775,000
 • 420 ตร.ม. / 1 งาน 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿93,900,000
 • 1500 ตร.ม. / 3 งาน 75 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿62,600 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,350,000
 • 847 ตร.ม. / 2 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,495 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,908,800
 • 448 ตร.ม. / 1 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,725 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed

4 ถนน บางกรวย - กรุงเทพ, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿1,142,120,000
 • 16316 ตร.ม. / 10 ไร่ 79 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿70,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000,000
 • 1720 ตร.ม. / 1 ไร่ 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,628 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿89,000,000
 • 2792 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31,877 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,500,000
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿16,304 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿507,010,000
 • 57944 ตร.ม. / 36 ไร่ 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
6 วัน
Viewed

ราชพฤกษ์, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿150,000,000
 • 5016 ตร.ม. / 3 ไร่ 54 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿29,904 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
Viewed

ราชพฤกษ์, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿6,500,000
 • 34696 ตร.ม. / 21 ไร่ 2 งาน 74 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿187 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
6 วัน
Viewed

ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿150,000,000
 • 5016 ตร.ม. / 3 ไร่ 54 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿29,904 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿35,900,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿22,438 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿80,882,000
 • 4372 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 93 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿18,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์