54 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน, ราคาต่ำกว่า ฿ 50 ล้าน, ในพระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿31,005,000
 • 636 ตร.ม. / 1 งาน 59 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿48,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿31,000,000
 • 636 ตร.ม. / 1 งาน 59 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿48,742 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,900,000
 • 324 ตร.ม. / 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿45,988 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿31,005,000
 • 636 ตร.ม. / 1 งาน 59 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿48,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿19,000,000
 • 416 ตร.ม. / 1 งาน 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿45,673 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿25,200,000
 • 532 ตร.ม. / 1 งาน 33 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿47,368 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,750,000
 • 412 ตร.ม. / 1 งาน 3 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿62,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿25,750,000
 • 412 ตร.ม. / 1 งาน 3 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿62,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿26,500,000
 • 16940 ตร.ม. / 10 ไร่ 2 งาน 35 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,564 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
Viewed
 • ฿39,600,000
 • 720 ตร.ม. / 1 งาน 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿55,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿27,195,000
 • 588 ตร.ม. / 1 งาน 47 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿46,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿350,000
 • 848 ตร.ม. / 2 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿413 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿190,000
 • 772 ตร.ม. / 1 งาน 93 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿246 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,700,000
 • 2400 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿1,542 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,700,000
 • 2400 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿1,542 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
องค์กร Viewed

greenview ekamai 10, พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿38,000,000
 • 384 ตร.ม. / 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿98,958 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿31,000,000
 • 636 ตร.ม. / 1 งาน 59 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿48,742 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿28,750,000
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿62,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿31,005,000
 • 636 ตร.ม. / 1 งาน 59 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿48,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿26,000,000
 • 632 ตร.ม. / 1 งาน 58 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿41,139 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์