82 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในพังงา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿90,000,000
 • 28800 ตร.ม. / 18 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿95,000,000
 • 5960 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 90 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,940 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 16000 ตร.ม. / 10 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,562 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿789,000,000
 • 177600 ตร.ม. / 111 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿4,443 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,990,000
 • 16000 ตร.ม. / 10 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿874 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿27,000,000
 • 28800 ตร.ม. / 18 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿938 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿24,035,000
 • 6992 ตร.ม. / 4 ไร่ 1 งาน 48 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,438 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 634 ตร.ม. / 1 งาน 59 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,364 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,200,000
 • 337 ตร.ม. / 84 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,563 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,200,000
 • 600 ตร.ม. / 1 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,567,250
 • 75736 ตร.ม. / 47 ไร่ 1 งาน 34 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿219 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
15 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿3,500,000
 • 4800 ตร.ม. / 3 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿729 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000,000
 • 63320 ตร.ม. / 39 ไร่ 2 งาน 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿316 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง, พังงา

 • ฿22,000,000
 • 11200 ตร.ม. / 7 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,964 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง, พังงา

 • ฿20,000,000
 • 15600 ตร.ม. / 9 ไร่ 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿1,282 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿28,000,000
 • 7676 ตร.ม. / 4 ไร่ 3 งาน 19 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,648 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,950,000
 • 58960 ตร.ม. / 36 ไร่ 3 งาน 40 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿220 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • 32000 ตร.ม. / 20 ไร่ (ที่ดิน)
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • 32000 ตร.ม. / 20 ไร่ (ที่ดิน)
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000,000
 • 15200 ตร.ม. / 9 ไร่ 2 งาน 0 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,184 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน