387 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในภูเก็ต สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿12,000,000
 • 2640 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 60 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,545 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿60,000,000
 • 4700 ตร.ม. / 2 ไร่ 3 งาน 75 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,766 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿934,048,500
 • 213497 ตร.ม. / 133 ไร่ 1 งาน 74 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿666,168,750
 • 16398 ตร.ม. / 10 ไร่ 99 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿40,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿36,740,000
 • 3672 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 18 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,005 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿65,000,000
 • 5692 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 23 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,420 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿463,604,000
 • 92721 ตร.ม. / 57 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿122,000,000
 • 39977 ตร.ม. / 24 ไร่ 3 งาน 94 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,052 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,500,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,813 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿35,000,000
 • 7943 ตร.ม. / 4 ไร่ 3 งาน 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,407 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿110,000,000
 • 11043 ตร.ม. / 6 ไร่ 3 งาน 61 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,961 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง