262 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿9,500,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿23,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
7 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿287,500,000
 • 4600 ตร.ม. / 2 ไร่ 3 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿62,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿37,440,000
 • 1664 ตร.ม. / 1 ไร่ 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿36,135,000
 • 2628 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 57 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿9,500,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿23,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

ลาดพร้าว36, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿15,000,000
 • 37200 ตร.ม. / 23 ไร่ 1 งาน (ที่ดิน)
 • ฿403 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed
 • ฿20,000,000
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿25,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

นาคนิวาส39, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿20,330,000
 • 214 ตร.ม. / 54 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿95,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

ประดิษฐ์มนูธรรม10, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿85,000,000
 • 980 ตร.ม. / 2 งาน 45 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿86,735 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

โชคชัย 4, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿20,000,000
 • 868 ตร.ม. / 2 งาน 17 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿23,041 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

ถนนโชคชัย 4, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿20,000,000
 • 868 ตร.ม. / 2 งาน 17 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿23,041 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

ลาดพร้าว73, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿30,000,000
 • 424 ตร.ม. / 1 งาน 6 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿70,755 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

สุคนธสวัสดิ์, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿13,000,000
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿16,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

นาคนิวาส14, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿33,376,000
 • 834 ตร.ม. / 2 งาน 9 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿40,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed

ลาดพร้าว122, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿182,560,000
 • 2608 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿70,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed

ซอย ร่วมน้ำใจ, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿170,000,000
 • 5333 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 งาน 33 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31,876 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
Viewed

ประดิษฐ์มนูธรรมซอย10, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพ

 • ฿33,000,000
 • 808 ตร.ม. / 2 งาน 2 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿40,842 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน