1,110 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿3,100,000
 • 1632 ตร.ม. / 1 ไร่ 8 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,900 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
15 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿3,030,000
 • 808 ตร.ม. / 2 งาน 2 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
18 นาที
องค์กร Viewed

ท่าวังพร้าว, สันป่าตอง, เชียงใหม่

 • ฿14,205,000
 • 7576 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 94 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿58,000,000
 • 43044 ตร.ม. / 26 ไร่ 3 งาน 61 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,347 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿27,000,000
 • 22416 ตร.ม. / 14 ไร่ 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,204 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿2,300,000
 • 36800 ตร.ม. / 23 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿62 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000,000
 • 17848 ตร.ม. / 11 ไร่ 62 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿672 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000,000
 • 11342 ตร.ม. / 7 ไร่ 36 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿529 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สะเมิงเหนือ, สะเมิง, เชียงใหม่

 • ฿12,000,000
 • 32148 ตร.ม. / 20 ไร่ 37 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿373 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,450,000
 • 4616 ตร.ม. / 2 ไร่ 3 งาน 54 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿531 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,544,500
 • 3636 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 9 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

มะขุนหวาน, สันป่าตอง, เชียงใหม่

 • ฿3,213,000
 • 1836 ตร.ม. / 1 ไร่ 59 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿11,200,000
 • 10984 ตร.ม. / 6 ไร่ 3 งาน 46 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,020 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,600,000
 • 8428 ตร.ม. / 5 ไร่ 1 งาน 7 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿190 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,650,000
 • 1004 ตร.ม. / 2 งาน 51 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,643 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
6 ชั่วโมง