259 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿1,300,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿49,000,000
 • 22400 ตร.ม. / 14 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2,188 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,310,000
 • 280 ตร.ม. / 70 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000,000
 • 988 ตร.ม. / 2 งาน 47 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13,158 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

1 สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง, บางคูวัด, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

 • ฿28,000
 • 664 ตร.ม. / 1 งาน 66 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿42 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

1 -, บางคูวัด, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

 • ฿27,000
 • 664 ตร.ม. / 1 งาน 66 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿41 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,424,000
 • 1296 ตร.ม. / 3 งาน 24 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางขะแยง, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

 • ฿6,086,000
 • 716 ตร.ม. / 1 งาน 79 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,220,000
 • 10320 ตร.ม. / 6 ไร่ 1 งาน 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางหลวง, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

 • ฿131,718,750
 • 8403 ตร.ม. / 5 ไร่ 1 งาน 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,676 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿132,860,000
 • 7592 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿17,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿85,899,000
 • 18084 ตร.ม. / 11 ไร่ 1 งาน 21 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,100,000
 • 2400 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿8,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,102,000
 • 928 ตร.ม. / 2 งาน 32 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,900,000
 • 1200 ตร.ม. / 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿5,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿65,000,000
 • 8576 ตร.ม. / 5 ไร่ 1 งาน 44 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,579 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿19,500,000
 • 4840 ตร.ม. / 3 ไร่ 10 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,029 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿52,000,000
 • 20284 ตร.ม. / 12 ไร่ 2 งาน 71 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,564 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บ้านฉาง, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

 • ฿1,700,000
 • 464 ตร.ม. / 1 งาน 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,664 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
19 ชั่วโมง