171 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว ในบางเสร่, สัตหีบ, ชลบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

บางเสร่, สัตหีบ, ชลบุรี

 • ฿25,000,000
 • 5 7
 • 500 ตร.ม.
 • ฿35,511 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
25 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿49,000,000
 • 3 3
 • 441 ตร.ม.
 • ฿26,923 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,500,000
 • 4 5
 • 475 ตร.ม.
 • ฿43,269 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿24,900,000
 • 3 3
 • 183 ตร.ม.
 • ฿20,960 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,900,000
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿16,322 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,300,000
 • 3 3
 • 172 ตร.ม.
 • ฿24,070 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿52,000,000
 • 3 3
 • 560 ตร.ม.
 • ฿23,091 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,040,000
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿26,261 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,000,000
 • 3 3
 • 172 ตร.ม.
 • ฿25,442 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ม.2 เทศบาล, บางเสร่, สัตหีบ, ชลบุรี

 • ฿7,500,000
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿25,685 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿27,700,000
 • 3 3
 • 182 ตร.ม.
 • ฿13,421 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿71,000,000
 • 4 4
 • 567 ตร.ม.
 • ฿29,339 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,300,000
 • 3 3
 • 172 ตร.ม.
 • ฿23,488 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,850,000
 • 3 3
 • 172 ตร.ม.
 • ฿26,570 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿51,000,000
 • 4 4
 • 475 ตร.ม.
 • ฿24,379 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿17,640,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿25,789 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,400,000
 • 3 3
 • 185 ตร.ม.
 • ฿19,906 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿51,000,000
 • 4 4
 • 475 ตร.ม.
 • ฿24,379 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • เช่าระยะยาว
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,720,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿16,800 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,000,000
 • 3 2
 • 160 ตร.ม.
 • ฿16,204 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
14 ชั่วโมง