251 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว ในสันปูเลย, ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿3,950,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿12,660 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,640,000
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿9,565 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,550,000
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿13,051 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,950,000
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿9,750 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,500,000
 • 3 3
 • 194 ตร.ม.
 • ฿10,922 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000,000
 • 5 4
 • 50 ตร.ม.
 • ฿15,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,600,000
 • 3 2
 • 113 ตร.ม.
 • ฿15,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,250,000
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿7,705 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,102,400
 • 3 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿7,764 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿12,868 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 388 ตร.ม.
 • ฿6,443 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,999,000
 • 4 3
 • 236 ตร.ม.
 • ฿12,708 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,990,000
 • 4 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿14,176 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,600,000
 • 3 3
 • 167 ตร.ม.
 • ฿16,071 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,090,000
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿10,450 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,500,000
 • 4 3
 • 316 ตร.ม.
 • ฿14,241 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,000,000
 • 3 3
 • 220 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,800,000
 • 3 3
 • 256 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,500,000
 • 2 3
 • 792 ตร.ม.
 • ฿9,470 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง