484 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 50 ล้าน, ในหนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿5,000,000
 • 2 2
 • 288 ตร.ม. / 72 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿17,361 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿5,900,000
 • 3 2
 • 408 ตร.ม. / 1 งาน 2 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14,461 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿7,500,000
 • 4 3
 • 730 ตร.ม. / 1 งาน 83 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,274 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,000,000
 • 4 4
 • 900 ตร.ม. / 2 งาน 25 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,889 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,500,000
 • 3 3
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,625 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿11,750,000
 • 3 4
 • 609 ตร.ม. / 1 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿19,294 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,750,000
 • 3 3
 • 418 ตร.ม. / 1 งาน 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿20,933 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,500,000
 • 3 2
 • 600 ตร.ม. / 1 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,833 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,500,000
 • 3 3
 • 712 ตร.ม. / 1 งาน 78 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,938 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,700,000
 • 3 2
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿24,250 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿10,000,000
 • 3 4
 • 364 ตร.ม. / 91 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿27,473 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,900,000
 • 3 4
 • 891 ตร.ม. / 2 งาน 23 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,111 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿12,900,000
 • 5 3
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿28,043 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,900,000
 • 3 2
 • 488 ตร.ม.
 • ฿16,189 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿3,490,000
 • 2 2
 • 195 ตร.ม. / 49 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿17,897 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿14,900,000
 • 3 4
 • 830 ตร.ม. / 2 งาน 8 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿17,952 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿16,500,000
 • 4 5
 • 972 ตร.ม. / 2 งาน 43 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿16,975 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿3,600,000
 • 2 2
 • 320 ตร.ม. / 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,250 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

เขาเต่า เขาเต่า หนองแก หัวหิน, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿18,750,000
 • 2 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿5,971 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน