641 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว ในเชียงราย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿1,700,000
 • 2 2
 • 480 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,500,000
 • 5 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿5,312 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 2 1
 • 200 ตร.ม.
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,500,000
 • 4 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿1,213 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000,000
 • 5 5
 • 90 ตร.ม.
 • ฿6,757 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000,000
 • 2 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿15,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 2 2
 • 250 ตร.ม.
 • ฿9,375 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿9,167 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,690,000
 • 3 2
 • 224 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,950,000
 • 3 3
 • 600 ตร.ม.
 • ฿6,583 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,300,000
 • 2 1
 • 244 ตร.ม.
 • ฿5,328 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿19,900,000
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿64,610 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 2 1
 • 200 ตร.ม.
 • ฿7,075 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,390,000
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿7,705 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,650,000
 • 2 3
 • 80 ตร.ม.
 • ฿6,495 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,800,000
 • 3 4
 • 204 ตร.ม.
 • ฿18,627 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,000,000
 • 5 3
 • 824 ตร.ม.
 • ฿4,854 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,800,000
 • 2 2
 • 616 ตร.ม.
 • ฿2 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿1,844 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 1 1
 • 388 ตร.ม.
 • ฿9,021 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง