248 ผลการค้นหา ประกาศขายอพาร์ทเมนท์ ในภูเก็ต สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿23,000,000
 • 10 9
 • 800 ตร.ม.
 • ฿28,750 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000,000
 • 7 4
 • 1384 ตร.ม.
 • ฿11,561 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,600,000
 • 1 1
 • 79 ตร.ม.
 • ฿58,228 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed

ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล, เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿4,500,000
 • 2 2
 • 124 ตร.ม.
 • ฿36,290 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2006
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000,000
 • 3 3
 • 220 ตร.ม.
 • ฿72,727 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿27,000,000
 • 2 2
 • 173 ตร.ม.
 • ฿156,069 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000,000
 • 2 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿98,039 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿69,697 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿11,900,000
 • 3 3
 • 202 ตร.ม.
 • ฿58,911 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,500,000
 • 2 2
 • 158 ตร.ม.
 • ฿79,114 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,510,000
 • 1 1
 • 106 ตร.ม.
 • ฿80,283 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 1 1
 • 62 ตร.ม.
 • ฿53,226 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,650,000
 • 2 2
 • 157 ตร.ม.
 • ฿80,573 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,495,660
 • 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿97,102 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,400,000
 • 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿68,000 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿76,087 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000
 • 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿75,000 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,900,000
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿49,000 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿85,714 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน