100 ผลการค้นหา ประกาศขายโกดัง-โรงงาน ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿2,000,000
 • 360 ตร.ม.
 • ฿5,556 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
 • ขายขาด
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางรักพัฒนา, บางบัวทอง, นนทบุรี

 • ฿4,500,000
 • 225 ตร.ม.
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿60,000,000
 • 999 ตร.ม.
 • ฿60,060 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
 • ขายขาด
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางบัวทอง, บางบัวทอง, บางบัวทอง, นนทบุรี

 • ฿1,150,000
 • 10000 ตร.ม.
 • ฿115 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 1937 ตร.ม.
 • ฿7,228 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
 • ขายขาด
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿150,000,000
 • 7816 ตร.ม.
 • ฿19,191 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000,000
 • 1600 ตร.ม.
 • ฿25,000 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ตำบล คลองข่อย, คลองข่อย, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿15,500,000
 • 320 ตร.ม.
 • ฿48,438 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ซอยโรงเรียนคลองขวางบน, คลองข่อย, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿19,500,000
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿19,500 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 150 ตร.ม.
 • ฿23,333 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000,000
 • 1500 ตร.ม.
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿80,000,000
 • 21 ตร.ม.
 • ฿3,809,524 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 1937 ตร.ม.
 • ฿7,228 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี, ตลาดขวัญ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿40,000,000
 • 1728 ตร.ม.
 • ฿23,148 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,800,000
 • 1225 ตร.ม.
 • ฿13,714 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,900,000
 • 330 ตร.ม.
 • ฿17,879 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,500,000
 • 490 ตร.ม.
 • ฿27,551 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
1 วัน
องค์กร Viewed

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี, คลองข่อย, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿26,000,000
 • 1110 ตร.ม.
 • ฿23,423 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,600,000
 • 100 ตร.ม.
 • ฿16,000 / ตารางเมตร
 • โกดัง-โรงงาน
2 วัน