ดูราคาอย่างไรเมื่อซื้อ-ขายกองทุนรวม

13 ธ.ค. 2559

“เมื่อซื้อหรือขายคืนกองทุน เราจะทราบราคาที่ตัวเราซื้อหรือขายได้ เมื่อมีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) แล้ว”

K-Expert

 

กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ช่วยให้ผู้ที่มีเงินลงทุนไม่มากนัก เริ่มต้นแค่เพียงหลักร้อยหรือหลักพัน ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น หรือทองคำ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการเริ่มลงทุนในกองทุนรวมอาจสงสัยว่า จะดูราคาซื้อ ราคาขายอย่างไร วันนี้ K-Expert มีคำตอบมาฝาก

 

เนื่องจากราคาซื้อ และราคาขายกองทุนรวม คำนวณจากราคา NAV ดังนั้น ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า NAV คืออะไร ?

 

NAV หรือ มูลค่าหน่วยลงทุน ก็คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะใช้ราคาตลาดของทรัพย์สินหรือตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน รวมกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่าย หรือหนี้สินต่างๆ ราคา NAV สามารถเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ได้ทุกวันขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมถือลงทุนอยู่ และราคา NAV นี้เองที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่เราใช้เวลาซื้อหรือขายคืนกองทุนรวม

โดยเวลาที่เราต้องการจะซื้อหน่วยลงทุน ให้ดูที่ราคา Offer หรือราคาขาย เพราะเป็นราคาที่บริษัทจัดการกองทุนใช้สำหรับขายหน่วยลงทุนให้เรา และในทางกลับกัน เมื่อเราต้องการจะขายคืนหน่วยลงทุน ก็ให้ดูที่ราคา Bid หรือราคารับซื้อคืน ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทจัดการกองทุนใช้สำหรับรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเรา โดยทั่วไป ราคา Bid หรือราคารับซื้อคืนมักจะต่ำกว่า ราคา Offer หรือราคาขาย

 

มูลค่าหน่วยลงทุน หน่วย: บาท

2016-12-13_14-53-13

ทั้งนี้ เวลาที่เราซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เราจะยังไม่ทราบราคาซื้อหรือขายที่แน่นอนได้ทันที ต้องรอให้มีการคำนวณ NAV ต่อหน่วยก่อน จึงจะทราบราคาที่ตนเองซื้อหรือขายได้ โดยช่วงสิ้นวันหลังจากตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ปิดทำการแล้ว บริษัทจัดการกองทุนจะคำนวณราคา NAV จากราคาปิดของมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนถือลงทุนอยู่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ การคำนวณ NAV อาจมากกว่า 1 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์หรือประเทศที่กองทุนลงทุนอยู่ เนื่องจากเวลาทำการของตลาดการลงทุนแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน

เมื่อมีการคำนวณราคา NAV แล้ว บริษัทจัดการกองทุนจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุน หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบทุกวันทำการที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยประกาศ ณ ที่ทำการของตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือพิมพ์ธุรกิจ

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่า เวลาจะซื้อหรือขายกองทุนรวม จะดูราคาอะไร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรายังไม่รู้ราคาที่จะสามารถซื้อหรือขายคืนได้ทันที แต่พอที่จะคาดการณ์ได้โดยดูจากมูลค่า NAV ของวันทำการก่อนหน้าและดูแนวโน้มตลาดในวันที่ทำการซื้อหรือขาย เช่น กองทุนหุ้น หากวันที่เราจะซื้อหน่วยลงทุน ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ก็มีแนวโน้มว่าเราจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในราคาที่ถูกกว่าวันทำการก่อนหน้า

 

สามารถอ่านบทความน่าสนใจทางอสังหาริมทรัพย์และโครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่ ได้ที่นี่

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย นิชฌานี ฉันทศาสตร์ CFP® K-Expert ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

โปรแกรมออมทอง พันเดียวก็เริ่มลงทุนได้

ทองคำ คือสินทรัพย์ประเภทหนึ่งในโลกของการลงทุน เราเรียกสินทรัพย์ประเภ

อ่านต่อ5 ธ.ค. 2559