ทำไมถึงควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD ก่อนเกษียณ

20 มี.ค. 2562

PVD ทางเลือกในการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ หมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ห้ามละเลยเด็ดขาด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า PVD นั้น หลายคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงหรือให้ความสำคัญกับสิ่งนี้สักเท่าไหร่ ทั้ง ๆ ที่ PVD นั้น มีความสำคัญและมีประโยชน์กับเราอย่างมาก แต่กว่าที่เราจะเห็นถึงประโยชน์ก็อาจจะเป็นตอนที่เราอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตการทำงานแล้ว แต่วันนี้เราจะมาดูว่ารายละเอียดของ PVD จะเป็นอย่างไร K-Expert มีคำแนะนำมาฝาก 

ก่อนอื่นผู้เขียนมีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใน PVD มาเล่าให้ฟังกัน

เนื่องจากช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ผู้เขียนทำงานบริษัทและได้มีการหักเงินเดือนส่วนหนึ่งเข้าไปเก็บสะสมไว้ใน PVD มาตลอดและเป็นการสะสมเงินในลักษณะขั้นบันได(ทยอยเพิ่มอัตราสะสมตามอายุงาน) ซึ่งผู้เขียนก็สะสมไป แต่ไม่เคยสนใจมาก่อนว่ากองทุนเอาเงินไปลงทุนอะไร จะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ จนกระทั่งได้ยินเพื่อน ๆ บ่นว่า “ทำไมปีนี้ได้กำไรน้อยลง”

PVD Port

ผู้เขียนจึงถามว่า ทำไมแต่ละปีถึงได้กำไรมากน้อยแตกต่างกัน จึงได้คำตอบว่า การที่เราหักเงินไปเก็บสะสมทุกเดือนใน PVD นั้น สามารถนำไปลงทุนในนโยบายการลงทุนแบบอื่น ๆ นอกจากตราสารหนี้ได้ด้วย เช่น ตราสารทุน เหมือนกับเพื่อนที่เลือกนโยบายการลงทุนในตราสารทุนแล้วกองทุนทำกำไรให้ โดยบางปีกำไรสูงถึง 10% ด้วยกัน ในขณะที่ผู้เขียนเพิ่งมาทราบภายหลังว่าลงทุนในตราสารหนี้นั้นได้กำไรเฉลี่ยแล้วแค่ปีละประมาณ 2%-3% เท่านั้นเอง ทำให้จำนวนเงินสะสมของผู้เขียนและเพื่อนมีความแตกต่างกันอย่างมาก นี่จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผู้เขียนเห็นว่าการสะสมเงินใน PVD นั้น เราสามารถบริหารให้เงินเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเงินสะสมในช่วงบั้นปลายชีวิตของเรา

แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าในระหว่างทางที่เราเก็บเงินสะสมเข้าไปทุกเดือนนั้น เงินของเราไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉย ๆ เพราะเงินส่วนนี้จะถูกนำไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่เราได้เลือกไว้ โดยมีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพเป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนให้เรา ซึ่งในปัจจุบันหลายบริษัทได้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้เลือกรูปแบบหรือนโยบายการลงทุนที่เรียกว่า “Employee’s Choice”

PVD Investment

ทำให้สามารถเลือกแผนการลงทุนได้ว่าจะให้มีสัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุนเท่าไหร่บ้าง โดยหลัก ๆ แล้วจะมีการลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกันคือ เน้นลงทุนในตราสารทุน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนผสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ แต่จากสถิติที่ผ่านมาการลงทุนในตราสารทุนมักจะให้ผลตอบแทนในกรณีที่ถือลงทุนระยะยาวได้สูงสุด แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้สูงเช่นกัน

ในส่วนของความเสี่ยงนั้น ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่รับได้ในการลงทุนของแต่ละคนและเลือกนโยบายการลงทุนให้เหมาะสม นอกจากนี้ เรื่องของอายุก็มีส่วนสำคัญในการจัดสรรการลงทุนเช่นกัน เช่น ถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อย โดยปกติอาจจะเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนปริมาณการลงทุนในตราสารหนี้เยอะกว่าตราสารทุน

แต่ถ้าเราเลือกลงทุนตอนที่อายุยังน้อย เราก็สามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากเรายังมีเวลาในการทำงานอีกนาน จึงทำให้สามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ และถ้าเราอายุมากขึ้น เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนโยบายการลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอีกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของเงินสะสมที่เราเก็บมาตลอดชีวิตการทำงาน

สำหรับอาวุธลับที่ทำให้เงินสะสมใน PVD มีโอกาสถึงเป้าหมายสูงขึ้นนั้น การเลือกสะสมต่อเดือนให้เหมาะสม โดยเราสามารถสะสมได้ตั้งแต่ 2%-15% ของเงินเดือนขึ้นกับนายจ้าง เมื่อพิจารณาจากรายรับรายจ่ายแล้ว แนะนำให้สะสมเงินใน PVD ให้มากที่สุดเท่าที่เราจ่ายไหว เพราะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสะสมเงินได้มากและมีเงินเก็บเพียงพอไว้ใช้ในวัยเกษียณ

ประโยชน์ของ PVD มีอะไรบ้าง

PVD

• สร้างวินัยการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอแบบกึ่งบังคับนิด ๆ เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ
• เงินเก็บของเราได้รับการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ
• ใช้เป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ PVD นั้นมีดังนี้

1. เงินสะสมที่เราจ่ายไปทุกเดือนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
2. เงินที่เราได้รับจากกองทุน ส่วนที่เป็นเงินสะสมจะได้รับยกเว้นภาษี แต่สำหรับเงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ต่อเมื่อออกจากงานเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และอายุงาน 5 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากงานก่อนอายุ 55 ปี จะเลือกขอคงเงิน หรือผลประโยชน์นั้นไว้ทั้งจำนวนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ขึ้นอยู่กับนายจ้าง) หรือโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสำหรับ PVD เพื่อรออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

นอกจากเงินสะสมของเราแล้ว นายจ้างเองก็จ่ายเงินสมทบร่วมด้วยในทุกเดือนเช่นกัน ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่นายจ้างมอบให้แก่ลูกจ้าง ส่วนนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบให้ลูกจ้างเท่าไร ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท เงินในส่วนนี้จึงเป็นเงินเก็บที่ในบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าสามารถกลายมาเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตได้

จะเห็นได้ว่า เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยที่จะกลับมาทบทวนการลงทุนในทุก ๆ ปี รวมถึงทุกช่วงอายุของเราที่เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ปีด้วย เพื่อไม่ให้เสียโอกาส เสมือนกับเรามีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของเราเวลาที่นำเงินไปลงทุนในช่องทางอื่นๆ และยังเป็นตัวช่วยในการเก็บเงินสม่ำเสมอได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ลืมที่จะบริหารเงินทุก ๆ ส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะทำให้เป้าหมายการเก็บเงินเพื่อเอาไว้ใช้ตอนเกษียณของเราประสบความสำเร็จได้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบ้าน สามารถเข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่ เว็บบอร์ด Askguru ที่จะช่วยตอบทุกคำถาม ในขณะเดียวกันสำหรับคนที่สนใจจะซื้อหรือเช่า เรายังมี ทำเลที่น่าสนใจอีกมากมายใน AreaInsider และมีโครงการบ้าน-คอนโดฯ ให้คุณค้นหา 

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย ปณิดา ถีนานนท์ K-Expert ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ 
K-Expert@kasikornbank.com

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ชำแหละเทรนด์มิกซ์ยูส : ทำไมจึงเป็นคำตอบของอสังหาฯ ยุคใหม่

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาโครงการในรูปแบบ “มิกซ์ยูส” (Mixed-use) เกิดขึ้นอย

อ่านต่อ19 มี.ค. 2562

มองรอบด้าน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

คลอดแล้วภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีที่

อ่านต่อ19 มี.ค. 2562