"หุ้นกู้" ตัวเลือกการลงทุนที่ยั่วใจ

28 พ.ค. 2562

ในช่วงที่เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว การออกหุ้นกู้ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิยมใช้ เพื่อหาสภาพคล่องทางการเงินเพิ่ม และนำมาใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ

 

หุ้นกู้ (Corporate Bond) คืออะไร?

investment real estate business background concept

ก็คือตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยบริษัทเอกชน (ถ้าออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เรียกว่าพันธบัตร) เพื่อระดมทุนหรือกู้เงินจากนักลงทุนที่จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้ก็จะกลายเป็น “ลูกหนี้” ที่ต้องไถ่ถอนตราสารตามกำหนดเวลา พร้อมผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

การออกหุ้นกู้เป็นแผนระดมทุนที่วางไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งการเสนอขาย หุ้นกู้ โดยเสนออัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการจัดอันดับโดยบริษัททริสเรทติ้งจำกัด บริษัทจัดอันดับเครดิตธุรกิจ องค์กร ตราสารหนี้ ฯลฯ เพื่อเป็นคู่มือประเมินความเสี่ยงให้กับนักลงทุน โดยเครดิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ว่าอยู่ในเกณฑ์สูงหรือต่ำ มีตั้งแต่ AAA (ความเสี่ยงต่ำสุด) ไปจนถึง D (อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้) บางระดับมีเครื่องหมาย (+) หมายถึงมีแนวโน้มปรับอันดับขึ้น และเครื่องหมาย (-) คือมีแนวโน้มปรับอันดับลง

สำหรับนักลงทุน หุ้นกู้ ก็เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดี เพราะมีดอกเบี้ยสม่ำเสมอ มีเวลาการไถ่ถอนที่ชัดเจนแน่นอน และมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และให้ผลตอบแทนที่ดี ไม่ต้องใช้ต้นทุนมากเกินไป เมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปซื้อ ไปดูแล ไปแต่งห้อง หรือหาคนเช่า ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมากกว่า

ลงทุนทั้งที่จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?

Global economy graph and US currency as a finance concept

อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงเสมอ ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้ให้คำแนะนำต่อนักลงทุนที่ตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ ว่าควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ที่จะได้รับจากการลงทุนซึ่งได้แก่

อัตราผลตอบแทน

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน มักจะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีลักษณะและอายุคงเหลือใกล้เคียงกัน ผลตอบแทนส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ จะเป็นการชดเชยให้กับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนถือว่ามีความเสี่ยงในด้านการผิดนัดชำระหนี้ มากกว่าพันธบัตรรัฐบาล

เป็นแหล่งรายได้ประจำ

เนื่องจากหุ้นกู้และตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ แก่ผู้ลงทุน และจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดของอายุหุ้นกู้ หากนักลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำ โดยที่เงินต้นของการลงทุนนั้นยังคงอยู่ครบ อาจพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ไว้ในพอร์ตการลงทุนของท่าน

Money growth concept plant growing out of coins

ความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน

นักลงทุนควรพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ท่านลงทุน โดยอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง ก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูง หรือแปลได้ว่า มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระเงินคืนค่อนข้างต่ำ อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะประเมินจากประวัติทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้หุ้นกู้ที่ออกขายในประเทศไทยจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

หุ้นกู้อาจถือว่าเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของความต้องการของนักลงทุนในเรื่องการกระจายความเสี่ยง โดยนักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจประเภทต่างๆ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่หลากหลายได้

สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้

ข้อดีของการซื้อหุ้นกู้ก็คือ สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดรอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องการซื้อขายอาจแตกต่างไปตามขนาดและเงื่อนไขของแต่ละหุ้นกู้

Buy Now button

ทั้งนี้ ล่าสุด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF ได้เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ไปเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ฯ นี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและชำระคืนหนี้ และใช้รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เมื่อหุ้นกู้ชุดนี้ครบกำหนดชำระ บริษัทยังจะมีการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการภายใต้การร่วมทุนกับต่างประเทศ ทั้งกลุ่ม HongKong Land และ Sumitomo Forestry ทั้งบ้านเดี่ยว รวมถึงคอนโดมิเนียมทำเลทองหล่อ และคอนโดมิเนียมริมน้ำเจ้าพระยา ที่จะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทได้เต็มที่

ทั้งนี้แม้ว่าจะผ่านพ้นมาแล้วแต่ผู้ลงทุนก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าได้ที่ www.pf.co.th/bond 

อัพเดท ข่าวอสังหาริมทรัพย์ สดใหม่ทุกวัน พร้อมส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณฟรี สมัครได้ที่นี่ หรือหากคุณกำลังมองหาบ้านคอนโด ก็สามารถเลือกชม โครงการใหม่ พร้อม รีวิวโครงการคอนโดใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคาได้เช่นกัน

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ