คนแต่ละวัย ใช้เหตุผลอะไรในการเลือกที่อยู่อาศัย

25 ก.ย. 2562

ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัย คนส่วนใหญ่คงคิดว่าคือ ทำเลและราคา แต่รู้หรือไม่ว่า ถ้าล้วงลึกลงไป คนแต่ละช่วงวัยก็มีปัจจัยที่นำมาใช้ในการเลือกที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ (DDproperty Consumer Sentiment Survey) รอบล่าสุด จากผู้ทำแบบสำรวจกว่า 800 คน พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า คนกลุ่มมิลเลนเนียลหรือ Gen Y ให้ความสำคัญกับการดีไซน์และรูปแบบการก่อสร้าง และกลุ่มผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับปัจจัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุด

 

Subscription Banner for Article

 

4 ปัจจัยหลักที่คนส่วนใหญ่ใช้เลือกที่อยู่อาศัย

ปัจจัยที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกที่อยู่อาศัย 4 อันดับแรก ได้แก่

1. ทำเล คนส่วนใหญ่ถึง 80% ของผู้ทำแบบสำรวจ เลือกเป็นปัจจัยแรกในการเลือกที่อยู่อาศัย

2. ราคาต่อตารางเมตร คิดเป็น 45% ที่ผู้ทำแบบสำรวจเลือกเป็นปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัย เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งพุ่งขึ้นจากรอบสำรวจครั้งก่อนที่อยู่ที่ 36% แซงหน้าความปลอดภัยของทำเลที่เคยอยู่อันดับที่ 2 ในรอบสำรวจครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่า ราคามีส่วนสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยมากขึ้น

3. ความปลอดภัยของทำเล คิดเป็น 37% ของผู้ทำแบบสำรวจ

4. ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็น 32% ของผู้ทำแบบสำรวจ

Bank calculates the home loan rate

คนอยากมีบ้านหลังแรก กังวลกับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

หากโฟกัสไปที่แต่ละกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัย แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลเป็นปัจจัยแรกในการเลือกที่อยู่อาศัย แต่ปัจจัยรองลงมากลับน่าสนใจ อาทิ

1. กลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรก แม้ว่ากลุ่มนี้จะยังคงให้ความสำคัญกับทำเลมากเป็นอันดับที่ 1 เช่นเดียวกับคนกลุ่มอื่น แต่ที่น่าสนใจคือ คนกลุ่มนี้ถึง 26% มีความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยมากกว่าคนกลุ่มอื่น

2. กลุ่มที่อยากขยับขยาย ถึง 40% มองว่า ปัจจัยสำคัญคือระบบขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวก

3. ด้านความปลอดภัยของทำเล พบว่า กลุ่มที่อยากขยับขยาย ใช้ปัจจัยข้อนี้ในการเลือกที่อยู่อาศัยสูงสุดถึง 43% รองลงมาคือ กลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรก อยู่ที่ 40%

แต่หากโฟกัสไปที่แต่ละช่วงอายุ จะพบว่า คนแต่ละช่วงอายุมองปัจจัยสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยต่างกันออกไป ดังนี้

1. กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 22-29 ปี ถึง 23% มองว่า ดีไซน์และรูปแบบการก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น รองลงมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี อยู่ที่ 20%

2. กลุ่มวัยใกล้เกษียณ อายุ 50-59 ปี ถึง 42% มองว่า ความปลอดภัยของทำเล เป็นปัจจัยสำคัญมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น รองลงมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี อยู่ที่ 40%

3. กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60-60 ปี ถึง 45% มองว่า ระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นปัจจัยสำคัญมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น รองลงมาเป็นกลุ่มวัยใกล้เกษียณ อายุ 50-59 ปี อยู่ที่ 37%

4. กลุ่มมิลเลนเนียล หรือ Gen Y อายุ 22-35 ปี และกลุ่มวัยทำงาน อายุ 30-39 ปี กว่า 30% มีความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรก

elder choose home

ผู้สูงอายุถึง 65% ให้ความสำคัญกับการเลือกบ้านใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ

การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ (DDproperty Consumer Sentiment Survey) รอบล่าสุด ยังได้ถามถึงเรื่องระยะทางจากสิ่งอำนวยความสะดวกใดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ พบว่า 

1. ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ 60%

2. ใกล้สถานที่ทำงาน 51%

3. ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 34%

4. ใกล้สถานพยาบาล 33%

โดยกลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องการที่อยู่อาศัยที่ใกล้ที่ทำงานมากที่สุดถึง 65% รองลงมาเป็นกลุ่มที่อยากขยับขยาย และกลุ่มเจ้าของบ้านหลังแรก อยู่ที่ 55% และ 50% ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกถึง 21% ยังเป็นกลุ่มที่เลือกที่อยู่อาศัยใกล้ครอบครัวสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น

หากโฟกัสไปที่ช่วงอายุ พบว่า กลุ่มวัยใกล้เกษียณ อายุ 50-59 ปี ถึง 72% และผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี ถึง 65% ต้องการที่อยู่อาศัยที่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งยังพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี ยังเลือกที่จะอยู่ใกล้สถานพยาบาลถึง 50%

ส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ช่วงอายุ 22-29 ปี อยากได้ที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานมากที่สุดถึง 59% รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี และ 30-39 ปี ใกล้เคียงกันที่ 54% และ 53% ตามลำดับ

นอกจากนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ช่วงอายุ 22-29 ปี ยังใช้ปัจจัยอื่น ๆ ในการเลือกที่อยู่อาศัยที่สูงกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น ได้แก่ ใกล้ร้านอาหาร 31% ใกล้ครอบครัว 20% และใกล้สถานที่ออกกำลังกาย 20%

 

จะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงอายุ ต่างมีปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปนอกเหนือจากทำเลและระดับราคา ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพความต้องการที่อยู่อาศัยที่ยังมีในคนทุกกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ให้ตอบโจทย์ ตรงใจกับกลุ่มผู้ซื้อในแต่ละช่วงอายุ

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า 

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ